Storno podmínky pro živé akce

Workshop WHM, kurzy vaření apod.

Ach jo! Storno podmínky... Nepříjemná věc, ale jistě chápete, že vzhledem k náročným časovým i finančním přípravám při realizaci podobných kurzů, je tento postup nezbytný…

 • Pokud se omluvíte nejpozději do 14 dní před datem konání akce 
  a) Vrátíme vám celou kupní cenu vybrané akce. Omluvit se je nutné elektronickou formou na email barbora@cordeus.cz s uvedením důvodu a přiložením kopie faktury/ daňového dokladu a data nákupu s číslem vašeho bankovního účtu, na který žádáte vrácení kupní ceny vybrané akce. Bude vám zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně služby. Částka vám bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.Částka bude vrácena bankovním převodem.
  b) Částku je možné také převést na některý z dalších nejbližších termínů akce podobného rozsahu, nejpozději do 6 měsíců od zakoupení (poté propadá).
 • Pokud se omluvíte nejpozději do 7 dnů před datem konání akce 
  a) Nabídneme vám možnost využití nejbližšího náhradního termínu akce podobného obsahu bez možnosti vrácení zaplacené kupní ceny za akci. Kurz je možné absolvovat nejpozději do 6 měsíců od zakoupení, poté propadá.
  b) Vrátíme vám 50% kupní ceny vybrané akce. Omluvit se je nutné elektronickou formou na email barbora@cordeus.cz s uvedením důvodu a přiložením kopie faktury/ daňového dokladu a data nákupu s číslem vašeho bankovního účtu, na který žádáte vrácení 50% kupní ceny vybrané akce. Bude vám zaslán dobropis s odpovídající částkou. Částka vám bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena bankovním převodem.
 • V případě vašeho odhlášení se z akce z důvodů náhlého vážného onemocnění 7 dnů a méně před konáním akce 
  a) Celá částka, bohužel, propadá. Odečteny jsou veškeré provozní náklady spojené s rezervací místa pro vás, protože v tak krátké době již není možné za vás sehnat náhradu. Případně je možné, po domluvě s organizátorem akce, akci využít i prostřednictvím jiné osoby. 
  b) Pokud se podaří za vás doplnit náhradníka, nabídneme vám možnost využití některého nejbližšího náhradního termínu akce podobného obsahu bez možnosti vrácení zaplacené kupní ceny za akci. Kurz je možné absolvovat nejpozději do 6 měsíců od zakoupení, poté propadá.
 • V případě zrušení akce ze strany pořadatele
  a) Je možné využít nejbližšího náhradního termínu (nejpozději do 6 měsíců od data zakoupení) stejné nebo podobné akce,
  b) nebo je možné požádat o vrácení částky tak, že pošlete žádost o vrácení částky na barbora@cordeus.cz s přiloženou kopií faktury/ daňového dokladu + číslo vašeho bankovního účtu, na který žádáte vrácení kupní ceny vybrané akce. Bude vám zaslán dobropis s odpovídající částkou. Částka vám bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena bankovním převodem.

Předem děkujeme za pochopení a hlavně včasné omluvy, v případě, že se akce nebudete z jakéhokoli důvodu moci zúčastnit. Ulehčíte nám tím veškerou organizaci, přípravu a hladký průběh akcí.

Bára Wolfová Balcarová

Cordeus a.s. a Perfect Balance s.r.o.
barbora@cordeus.cz, +420 605058432