Storno podmínky pro živé akce

Workshop WHM, kurzy vaření apod.

Ach jo! Storno podmínky... Nepříjemná věc, ale jistě chápete, že vzhledem k náročným časovým i finančním přípravám při realizaci podobných kurzů, je tento postup nezbytný…

 • Pokud se omluvíte nejpozději do 14 dní před datem konání akce 
  a) Vrátíme vám celou kupní cenu vybrané akce. Omluvit se je nutné elektronickou formou na email barbora@cordeus.cz s uvedením důvodu a přiložením kopie faktury/ daňového dokladu a data nákupu s číslem vašeho bankovního účtu, na který žádáte vrácení kupní ceny vybrané akce. Bude vám zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně služby. Částka vám bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.Částka bude vrácena bankovním převodem.
  b) Částku je možné také převést na některý z dalších termínů akce podobného rozsahu.
 • Pokud se omluvíte nejpozději do 7 dnů před datem konání akce 
  a) Nabídneme vám možnost využití náhradního termínu akce podobného obsahu bez možnosti vrácení zaplacené kupní ceny za akci.
  b) Vrátíme vám 50% kupní ceny vybrané akce. Omluvit se je nutné elektronickou formou na email barbora@cordeus.cz s uvedením důvodu a přiložením kopie faktury/ daňového dokladu a data nákupu s číslem vašeho bankovního účtu, na který žádáte vrácení 50% kupní ceny vybrané akce. Bude vám zaslán dobropis s odpovídající částkou. Částka vám bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena bankovním převodem.
 • V případě vašeho odhlášení se z akce z důvodů náhlého vážného onemocnění 7 dnů a méně před konáním akce 
  a) Celá částka, bohužel, propadá. Odečteny jsou veškeré provozní náklady spojené s rezervací místa pro vás, protože v tak krátké době již není možné za vás sehnat náhradu. Případně je možné, po domluvě s organizátorem akce, akci využít i prostřednictvím jiné osoby, které bude v souladu s podmínkami konání akce.
  b) Pokud se nám podaří za vás doplnit náhradníka, nabídneme vám možnost využití náhradního termínu akce podobného obsahu bez možnosti vrácení zaplacené kupní ceny za akci.
 • V případě zrušení akce ze strany pořadatele
  a) Je možné využít náhradního termínu stejné nebo podobné akce,
  b) nebo je možné požádat o vrácení částky tak, že pošlete žádost o vrácení částky na barbora@cordeus.cz s přiloženou kopií faktury/ daňového dokladu + číslo vašeho bankovního účtu, na který žádáte vrácení kupní ceny vybrané akce. Bude vám zaslán dobropis s odpovídající částkou. Částka vám bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena bankovním převodem.

Předem děkujeme za pochopení a hlavně včasné omluvy, v případě, že se akce nebudete z jakéhokoli důvodu moci zúčastnit. Ulehčíte nám tím veškerou organizaci, přípravu a hladký průběh akcí.

Bára Wolfová Balcarová

Cordeus a.s. a Perfect Balance s.r.o.
barbora@cordeus.cz, +420 605058432