Ochrana osobních údajů

I) Obsah a účel dokumentu

V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek www.vitalnienergie.cz, www.perfectbalance.cz , www.menopauzavpohode.cz našimi klienty a zájemci o naše služby a produkty.

Pokud jste naším klientem, zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem našich webových stránek, svěřujete nám své osobní údaje. Zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Účelem tohoto dokumentu je seznámit vás (subjekty údajů) s vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno. 

Vážíme si Vaší důvěry, se kterou nám své osobní údaje poskytujete, a Vaše osobní údaje opečováváme podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, i podle Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupilo v účinnost 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR. Kliknutím na číslo nařízení v předchozí větě se dostane přímo na text tohoto předpisu a najdete tam i přesná znění právních ustanovení, na které v tomto textu níže odkazujeme. 

Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů). 

Obsah, který na vás v tomto dokumentu čeká:

 1. Obsah a účel dokumentu
 2. Správce osobních údajů – společní správci – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?
 3. Prohlášení správce
 4. Rozsah osobních údajů a účely zpracování
 5. Cookies
 6. Zabezpečení a ochrana osobních údajů
 7. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám 
 8. Předávání dat mimo Evropskou unii 
 9. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů 
 10. Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení 
 11. Mlčenlivost

II) Kdo je správce a kontaktní údaje

Barbora Wolfová Balcarová, IČ: 03078922, se sídlem Praha - Srašnice, Kralická 1001/4, PSČ 100 00 - Zapsaná v živnostenském rejstříku

a

Perfect Balance s.r.o., IČ: 05534712, se sídlem Praha - Vokovice, Na Dlouhém lánu 563/11, PSČ 160 00 - Zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp.zn. 265294 C

(dále jen „Společní správci“ anebo jednoduše jako „Správce“)

Osobní údaje subjektů budeme mezi sebou sdílet tak, abychom vám mohli nabídnout ty nejlepší služby, péči a komunikaci. Jde o sdílení velmi úzké, protože Barbora Wolfová Balcarová je zakladatelkou a jedinou jednatelkou společnosti Perfect Balance, s.r.o. 

Dohodli jsme se, že tím, kdo bude ochranu osobních údajů zajišťovat, bude Perfect Balance, s.r.o. Přesto je jen na vás, vůči komu ze společných správců se rozhodnete svá práva (viz níže) uplatňovat anebo s kým ohledně svých osobních údajů komunikovat.

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat následovně:

 • Kontaktní e-mail je: barbora@cordeus.cz
 • Kontaktní telefon: +420 605058432

III) Prohlášení správce

Prohlašujeme že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

IV) Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete. V konkrétních případech půjde především o poskytnutí údajů vyplněním některého z formulářů na webových stránkách. Osobní údaje pak putují do elektronické databáze, aplikace pro chytrou přípravu a odesílání mailů. Díky ní zajistíme, že vám od nás následně budou chodit jen ty mailové zprávy a elektronické produkty (e-booky, on-line kurzy, video kurzy), které chcete. Tato databáze je hlavním zdrojem, který budeme jako společní správci spolu sdílet. 

Kromě uvedení údajů do webových formulářů k nám vaše data doputují i v případě, že je uvedete do zřízeného uživatelského účtu na našem webu nebo na jiném místě v uzavřené členské sekci některého z on-line produktů anebo v podpůrné FB skupině.

V dalších případech půjde o údaje poskytnuté při osobním kontaktu, telefonicky, mailem nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávy, zprávy v aplikacích typu skype, FB messenger). 

Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s vaším souhlasem. 

Údaje nám poskytujete zásadně dobrovolně, v některých případech bychom vám bez poskytnutí údajů nebyli schopni dodat objednaný produkt nebo službu (např. při přípravě vašeho individuálního osobního jídelního plánu Metabolic Balance®, kdy potřebujeme citlivé údaje, kterými jsou vaše laboratorní hodnoty, tělesná analýza, zdravotní anamnéza, stravovací zvyklosti a další údaje o vás.) Takové povinné údaje jsou ve webových formulářích označené hvězdičkou a systém vás bez jejich vyplnění nepustí k odeslání formuláře.

Osobní údaje zpracováváme za následujícími účely:

 • poskytování služeb, plnění smlouvy
  Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, e-mail, telefon, nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do aplikace, členské sekce, zasílání online kurzů, zasílání jídelních plánů, dodání zboží a další doplňkové komunikace za účelem vaší podpory).
  Vaše osobní údaje v rozšířeném rozsahu: laboratorní hodnoty, zdravotní anamnéza, tělesná analýza, stravovací zvyklosti, nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy za účelem vystavení vašeho osobního individuálního jídelního plánu v rámci programu Metabolic Balance.
 • vedení účetnictví
  Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujieme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • marketing - zasílání newsletterů
  Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li našim klientem a zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás informace z oblasti zdravého stravování a zdravého životního stylu zajímají, a to po dobu 5 let.
  Pokud nejste naším klientem a zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let.
  V obou případech můžete tento souhlas kdykoli odvolat použitím odhlašovacího odkazu v patičce každého zaslaného e-mailu.
 • pokročilý marketing na základě souhlasu
  Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím mých kontaktních údajů.
 • fotografická dokumentace, video dokumentace, reference, živé akce, semináře, workshopy
  Pouze na základě vašeho souhlasu můžeme využít vaše fotografie, videa, reference, zpětné vazby apod. a to do doby, než souhlas sami písemně nebo e-mailem odvoláte.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedla jinak.

V) Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte.

Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

VI) Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsem a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

VII) Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují. 

Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám tedy pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o spolupracující účetní, administrativní výpomoc, poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací.  

Jsou to následující poskytovatelé:

 • SmartSelling - aplikace pro komunikaci, web a fakturaci
 • Eskont s.r.o. - účetní firma
 • Facebook - FB pixel
 • Google - Google Analytics
 • Metabolic Balance GmbH & Co
 • Synlab czech s.r.o.

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

VIII) Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

IX) Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: barbora@cordeus.cz.

Právo na informace

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Právo na opravu osobních údajů

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodám ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo.

V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje  ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz budu potřebovat 30 dní. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem.

V tomto případě tedy budou smazány všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat e-mailem.

Právo vznést námitku

V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

Právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz. Budeme však moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

X) Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme jste-li náš klient či zákazník na základě našeho oprávněného zájmu.

Pokud klientem či zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je na základě vašeho souhlasu, který udělujete např. kliknutím na tlačítko webového formuláře.

V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailových zpráv stisknutím odhlašovacího odkazu v patičce každého zaslaného e-mailu.

XI) Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi.

Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018 a nahrazují předchozí Ochranu osobních údajů, kterou najdete ZDE >>.

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete veřejně přístupné vždy na stránkách www.perfectbalance.cz, v patičce webových stránek.

Toto znění je účinné od 25.5.2018.